Historial do C.C.R.D. Perlío

 Apuntes antolóxicos do Circulo Cultural Recreativo e Deportivo da vila de Perlío

A remates do ano 1959 formase a 1ª Xunta-Xestora da sociedade presidida por D. Antonio Rivera Seco.

En Febreiro do 1961, foi legalizado o Circulo de Perlio co nome de Circulo Cultural e Parque Recreativo de Perlio.

No 1962.- Celebranse as primeiras Festas no Parque-Recreativo, o dia 10 de Maio (Os Santos), e 11 e 12 de Agosto as patronais de San Estevo.

En Abril celebrase o primeiro Baile da Raiña do Circulo de Perlio (na Sala-Perla).

La primera Reina del Círculo Cultural Recreativo y Deportiva de la Villa de Perlío. (1962)

 

La Reina con sus damas de honor. (1962)

Os dias 3 e 6 de Marzo, na mesma sala, fanse os primeiros Bailes do Antroido; e o 19 de Maio celebrouse tamén o Baile das Frores.A Festa da Comarca celébrase no Ferrol o 2 de Septembro do 1962, a sociedade do Circulo de Perlio participa cunha carroza alegórica a “Ponte das Pias”.

No 1963.- Faise a pista de cemento no parque-recreativo. Adicarase  a practicar o Deporte e tamén para celebrar as Festas.

Reina del Círculo Cultural Recreativo y Deportiva de la Villa de Perlío. (1963), entrega los regalos del Baile de las flores.

Premiadas en el Baile de las Flores (1964). Sala Perla

 

La Reina del año 1964, hace honra a la de 1965.

 

La Reina del año 1965, junto a la de 1966 y las damas de honor.

 

La Reina del año 1966

 

No 1966.- Ponse a primeira pedra da construcción do edificio do local-social, as obras corren a cargo de D. Eduardo Aneiros (1ª Fase).

En 1967.- Crease a Sección Deportiva do Circulo de Perlio, o seu 1º presidente foi D. Ramón Paz Labajo.

O 14 de Xaneiro do 1968, son aprobados os novos estatutos (reforma) pola inclusión da Sección Deportiva. Esta sociedade pasa a chamarse: Circulo Cultural, Recreativo e Deportivo da vila de Perlio.

Neste mesmo ano inaugurase a “Ponte das Pias”.

Na tempada 1968/1969, federase o Equipo de fútbol do Circulo de Perlio. O campo da Ribeira do Ramo (Barallobre), sirvelle ao equipo para competir na liga de xuvenis da Ria de Ferrol. Facendose cargo da Presidencia da Sección Deportiva D. Juan Seco Arnoso.

O 21 de Decembro do 1.969, inaugurase o Local-Social do Circulo de Perlio.

No 1970- Inaugurase  o Campo de Futbol dos Pinares. Tamén neste mesmo ano, integrase no Circulo , a rondalla da localidade “ARPEGIOS”.

No ano 1972.- Incorporase na sociedad o grupo musical “OS AMIGOS”. Do 17 o 23 do Nadal, celebrase a 1ª Semán Cultural Recreativa e Deportiva do Circulo de Perlio.

Do 15 0 22 de Abril do 1973.- Celebrase a “Primeira Mostra da Cultura Galega”. Neste mismo ano o equipo de Futbol, queda Campeón do Campeonato de Aficionados de Galicia.

No 1.975.- Integrase no Circulo de Perlio, o Grupo de Teatro “TAGALLO”. O 16 de Abril do mismo ano, inaugurase o “Parque-Infantil” .

Do 20 o 27 de Febreiro do 1.977, celebrase a “Primeira Semana Infantil do Círculo de Perlio”.

No 1.978.- Crease o grupo infantil de Teatro do Circulo de Perlio “SEMENTE”

Do 2 o 7 de Maio do 1983.- Celébrase a “1ª Semana das Letras Galegas”. En este ano integrase no Circulo de Perlio, o grupo de Atletismo “PUXANZA”.

O 16 de Marzo do 1985, fai a sua presentación como grupo de Gaita e Danza galega do Circulo de Perlio, as “Froles do Ameneiral”. Como honra deste ledicioso evento, comenzanse a facer todo-los anos as Sardiñada de San Xoán.No ano 1.996.- Comenzanse a facer as Festas Gastronomicas no Círculo de Perlio.

En 1.999.- Despois da reparación e o asfaltado da Pista Ameneiral, inauguranse duas Pistas de Tenis.

 

A SDCR. de Perlío. Homenaxe a catro homes que dedicaron parte da súa vida o servicio da entidade deportiva da Sociedade. Moncho, Rabadeña, Xaén e Xoán Seco Arnoso, reciben das más do Presidente, D. Xosé M. Miguez Martínez, uns horréos e banderins co logotipo da Sociedade.

 

Desfile de Majorettes por la Villa de Perlío (1977).


Se pone la primera piedra del local Social. Las obras del local del Círculo de Perlío comenzaron en los primeros años de los setenta.

 Avenida Marqués de Figueiroa. (Año 1917)

 

COMENTARIO AS CONFERENCIAS:

A nosa sociedade tuvo moito que ver durante a decada dos anos 70 co cambio democrático que tivo o noso pais. A nosa sociedade foi pioneira e referencia en toda a nosa comarca polo gran número de conferencias de todo tipo ideolóxico, tanto de cultura, como de pólitica, poesia, economia, ou humor, que se diron durante os ultimos tempos da Dictadura, pois estiveron homes muy importantes, que tiveron moito que ver, coa nosa actual democracia, pois entre outros moitos estiveron; Adolfo Suarez, Beiras, Montero, Santiago Alvarez, Marcelino Camacho, Guerreiro, Rodriguez Sagún, Romai Becaria, Joaquin Ruiz Jimenez(1º.defensor do Pobo), Ramón Piñeiro, Carballo Calero, Carlos Casares, Mújica, Uxio Novo Neira, Adelino Pousa, Castro Viejo, Fraga Vazquez, Xavier Mos, Valentin Arias, Xavier Yuste, Siro, Xoaquin Marin, Balado, ect…ect.

Foron anos en que o Local Social se nos facia pequeno debido a gran cantidad de xente que viña de todo o Ferrol e comarca, anos moi dificiles e de moita tensión; para poder facer calquer actividade, ou dar conferencias, solicitábase permiso a o Gobernador Civil da Provincia, que non sempre o daban, asi que a veces a xente, que era moita, andaba dando voltas para poder entrar no local, pois ata que chegara o permiso (a veces minutos antes) non se podia entrar. En todas estos actos que se facían sempre habia algüén de Investigación, e nas portas estaban as Forzas do Orden Publico, mirábase todo con lupa, e tomábase boa nota de todo o que alí se falaba.

 

La reina de 1981 con la Reina de 1982 y damas de Honor.

 

La reina de 1983, y damas de Honor.

 

La reina de 1984 con la Reina de 1985 y damas de Honor.

La Reina de 1968, con las damas de honor

 

La Reina de 1968, con las damas de honor

 

La Reina de 1969, con las damas de honor

 

La Reina de 1972, con las damas de honor

 

La reina de 1978

 

La Reina de 1979 con la Reina y damas de Honor de 1980

 

La Reina de 1980 con la Reina de 1981 y damas de honor

Junta directiva 2017

Presidente: José Ramón González Pérez
Secretario: Luís Luaces Pérez
Tesorera: Trinidad Fernández Rivera
Vicepresidenta 1ª Cultural: Monserrat Lourido Bouza
Vicepresidente 2º Recreativa: Eduardo Garate Calvo
Vicepresidente 3º Deportiva: Augusto Barreiros Mosquera
Vocal: Matilde Piñeiro González